Sashimi

tako

Octopus (4 pieces)

 

Preparation – soy sauce